Curriculum

Curriculum

Programa noastră respectă principiile Early Years Foundation Stage (EYFS), model de bună practică în educaţia timpurie britanică; de asemenea desfăşurăm activităţi conform programei Ministerului Educaţiei Naţionale. EYFS  valorifică unicitatea fiecarui copil şi are în vedere crearea unui mediu securizant şi stimulativ.

Aceste principii sunt puse în practică prin:

Dezvoltare personală, socială şi emoţională

Copiii învaţă să-şi descrie emoţiile,  să-şi susţină punctul de vedere, să socializeze şi să creeze relaţii pozitive cu cei din jur.

Comunicare şi limbaj

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi de receptare a mesajului oral, exprimare clară, corectă, expresivă. Se lucrează pe dezvoltarea vocabularului, exersarea povestirii cu voce tare, inventarea jocurilor de cuvinte, dramatizare.

Dezvoltare fizică

Cei mici sunt antrenaţi în jocuri şi activităţi sportive, care le dezvoltă musculatura şi pun bazele unui mod de viaţă sănătos. Copiii sunt învăţaţi cum să aibă grijă de ei, li se explică necesitatea regulilor de igienă şi sunt responsabilizaţi în a le aplica.

 

Ariile specifice de dezvoltare sunt:

Matematică

Copiii invaţă să recunoască, să compare numere şi grupuri de obiecte, încep să inteleagă noţiunile de bază ale adunărilor şi scăderilor. Cei mici descoperă  unităţile de măsură, greutate, înălţime,  forme şi tipare. Aici se formeaza prenoţiunile matematice prin exersarea capacităţii de a clasifica, a anticipa, a formula ipoteze şi a sesiza relaţii de cauzalitate, inţelegerea relaţiei de corespondenţă dintre mulţimi similare prin seriere, clasificare, numărare.

Alfabetizare

Se pun bazele cititului prin poveşti, poezii şi chant-uri; copiilor li se insuflă dragostea pentru lectură, apoi  învaţă să citească prin metoda sight reading.

Înţelegerea lumii

Această secţiune din curriculum se concentrează pe modul în care cei mici  înţeleg lumea, alte culturi şi tradiţii; învaţă să fie toleranţi şi să ii respecte pe ceilalţi.

Artă

Copiii descoperă instrumentele muzicale şi invaţă despre ritm. Îmbină culori, modelează, experimentează texturi.  Li se stimulează creativitatea prin jocuri de rol, cantece, artă, dans şi teatru.