Crearea unui mediu stimulant

Activităţile au în centru copilul şi valorifică potenţialul nativ, construind pe baza cunoştinţelor pe care cei mici le deţin deja. Încurajăm  curiozitatea şi plăcerea copilului de a învăţa, cultivăm  atitudini pozitive în rezolvarea problemelor.

Dezvoltarea emoţională

Acordăm o atenţie deosebită identificării corecte şi gestionarii eficiente ale emoţiilor, precum şi  exprimarii lor intr-un mod acceptabil social. Copiii sunt observaţi atunci când se joacă, în relaţiile cu colegii, iar cadrele didactice folosesc aceste observaţii pentru a indentifica preferinţele copiilor pentru anumite discipline şi ariile în care cei mici au nevoie de ajutor.  Îi învăţăm pe copii despre cooperare, parteneriat, despre empatie şi acceptarea diversităţii. Construim  stima de sine şi ii responsabilizăm pe cei mici, care învaţă astfel să contribuie în cadrul familiei şi al comunităţii.

Dezvoltarea fizică şi respectul pentru natură

Pentru a creşte sănătoşi şi puternici, copiii au nevoie de joacă în aer liber. Afară e locul unde copiii îşi imaginează că sunt avioane gata să decoleze şi tot aici învaţă cum  să planteze un copac sau să facă un cuib pentru păsări. Natura are oportunităţi nelimitate de explorare şi le hrăneşte copiilor, curiozitatea. E locul unde cei mici leaga prietenii, îşi dezvoltă abilităţile fizice şi îşi întăresc sistemul imunitar.

Transparenţa

Pentru că educaţia copilului trebuie sa fie un parteneriat între parinţi şi educatori, considerăm esenţială comunicarea transparentă între toţi membrii implicaţi în procesul educaţional. Relaţiile cu parinţii sunt bazate pe încredere şi respect reciproc iar comunicarea realistă a aşteptărilor de către ambele părţi, reprezintă fundaţia unei educaţii coerente.

Excelenţa în educaţia timpurie

Colaborăm cu persoane specializate în educaţia timpurie a copilului si interesate în dezvoltarea profesională. Investim în pregatirea continuă a personalului nostru şi ne mândrim cu o atmosferă de lucru plăcută  şi motivantă.